Har du rettigheder til et værk af arkitektur, design eller kunsthåndværk?
Og vil du have afgjort, om dine rettigheder er krænket?
Få en afgørelse fra DesignNævnet eller en udtalelse fra Responsumudvalget
Du kan også finde information om, hvordan du skal forholde dig, hvis der er blevet klaget over dig til DesignNævnet.

Det har tidligere været nødvendigt at gå til domstolene for at få afgjort, om en rettighed til arkitektur, design og kunsthåndværk var krænket. Det var dyrt og tidskrævende. Derfor har en række danske organisationer stiftet DesignNævnet og Responsumudvalget, som er et hurtigt, prisbilligt alternativ til domstolsbehandling i sager vedrørende rettigheder til arkitektur, design og kunsthåndværk.

NY BOG: Retten til det gode design

I forbindelse med lancering af DesignNævnet og Responsumudvalget er der udgivet en bog om designbeskyttelse og immaterialret, som er tilegnet virksomheder, iværksættere, arkitekter, designere og kunsthåndværkere og andre uden særligt kendskab til området. DesignNævnet og Responsumudvalget giver sammenlignet med domstolene adgang til en langt billigere og hurtigere måde at få vurderet tvister om ophavsretlige, designretlige eller markedsføringsretlige krænkelser.

DesignNævnet

DesignNævnet behandler sager mellem to eller flere parter.
Sagerne skal fastslå, om et eller flere værker indenfor arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet ifølge lovgivningen, og/eller om der er sket en krænkelse af beskyttelsen. DesignNævnet kan f.eks. vurdere, om et design er krænket af et andet design, der minder om det, eller om et værk er krænket af et andet værk, der ligner det uden at være identisk med det.

Responsumudvalget

Responsumudvalget behandler sager, hvor det er spørgsmålet, om arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet ifølge lovgivningen, uden at beskyttelsen nødvendigvis er krænket i en konkret sag.
At få fastslået dette kan f.eks. være relevant for arkitekter, designfirmaer og kunsthåndværkere, som overvejer at markedsføre nye produkter.

Hvorfor få en afgørelse?

En afgørelse fra DesignNævnet eller en udtalelse fra Responsumudvalget kan bl.a. indgå i en afvejning af, om det kan betale sig at anlægge en krænkelsessag ved domstolene. Da DesignNævnet og Responsumudvalget består af førende eksperter inden for jura, arkitektur, design og kunsthåndværk, må det forventes, at afgørelserne vil blive tillagt en sådan autoritet, at en retssag ved domstolene tit kan undgås. Det kan spare tid og penge både for rettighedshaveren og den krænkende part.

Prisen for at indbringe en sag

Prisen for at få en afgørelse fra DesignNævnet er 25.000 kr. inklusive moms.

Prisen for at få en udtalelse fra Responsumudvalget er 12.500 kr. inklusive moms.

Prisen for at få en sag behandlet ved voldgift vil afhænge af sagens karakter.