Varemærkeretten

Varemærkeretlig beskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk

Hvad indebærer en beskyttelse?

De varemærkeretlige regler findes i varemærkeloven og EU-varemærkeforordningen.

Varemærkeloven indebærer, at man kan få en dansk varemærkeret, som gælder i Danmark. Beskyttelsen kan opnås ved at registrere mærket hos Patent- og Varemærkestyrelsen eller ved blot at tage mærket i brug og blive ved med at anvende det.

EU-varemærkeforordningen indebærer, at man kan få en ret til et varemærke, der gælder i hele EU. Beskyttelsen opnås ved registrering af mærket i EU-myndigheden EUIPO.

Varemærkeretten beskytter kommercielle symboler for varer og tjenesteydelser, herunder produkt- og virksomhedsnavne, logoer, slogans mm. Det er en betingelse for at opnå beskyttelse, at et mærke har særpræg. Det betyder, at mærket skal have en vis speciel karakter, og det f.eks. som udgangspunkt ikke er muligt at beskytte et enkelt bogstav eller en prik som et varemærke. Det betyder endvidere, at mærket som udgangspunkt ikke må beskrive den vare eller tjenesteydelse, det knytter sig til, som f.eks. ”Kamerabutikken” eller ”Egons cykler”. Mærker, der ikke har særpræg fra starten, kan dog med tiden få særpræg ved indarbejdelse på markedet.

Varemærkeretten beskytter som anført kommercielle symboler for varer og tjenesteydelser, dvs. produkt- og virksomhedsnavne, logoer, slogans osv.

Det er herudover muligt i et vist begrænset omfang at få varemærkeretlig beskyttelse til produkters udseende, og derfor kan arkitektur, design og kunsthåndværk i et vist begrænset omfang beskyttes som varemærker. For at arkitektur, design og kunsthåndværk i sig selv kan opnå varemærkeretlig beskyttelse, er det et krav, at forbrugerne rent faktisk oplever det relevante produkt som et kendetegn, dvs. som en form for symbol. Det følger endvidere af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2, at det ikke er muligt at registrere tegn, som udelukkende består af a) formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter, b) formen eller en anden egenskab ved varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller c) formen eller en anden egenskab, der giver varerne en væsentlig værdi«. En lignende regel findes i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra e. Dette skal blandt andet forhindre, at varemærkeretten kommer til at beskytte et design, som er omfattet af reglerne om ophavsret eller designret, eller opfindelser, der er omfattet af reglerne om patentret og brugsmodelret.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om varemærkeret her:

  • Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen, Immaterialret, 2021, kapitel 6
  • Knud Wallberg og Mikael Falke Ravn, Varemærkeloven med kommentarer, 2017

Du kan få rådgivning om varemærkeret her

Patent- og Varemærkestyrelsen >