Er du indklaget?

Har du fået meddelelse om, at der er blevet klaget over dig til DesignNævnet?
Så skal du besvare klagen ved brug af skemaet, som downloades herunder.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på fristen for at svare på klagen!
Du har fået oplyst denne frist, da du modtog underretning om klagen fra DesignNævnet. Svarer du ikke på klagen, inden fristens udløb, må du forvente, at DesignNævnet behandler sagen ud fra de foreliggende oplysninger.

Når skemaet er udfyldt, skal du indsende sagen her.

Her indbringer du din sag

Persondatapolitik

8 + 5 =