Afgørelser

Her finder du de seneste afgørelser og udtalelser 

DesignNævnet

Stoleserie blev anset for beskyttet efter ophavsretsloven og markedsføringsloven, men klagerens rettigheder var ikke krænket.

Sag D-2/2022
Kendelse afsagt af Designnævnet den 5. september 2023

A mod B

A, der markedsførte og solgte en stoleserie, indbragte sagen for Designnævnet og bad nævnet om at tage stilling til, om stoleserien var beskyttet efter reglerne i ophavsretsloven og markedsføringsloven, og om B’s stoleserie i så fald krænkede A’s rettigheder.

Nævnet udtalte, at A nød beskyttelse efter reglerne om ophavsret og markedsføringsret, men at B’s stoleserie ikke krænkede disse rettigheder.

Nævnet tog under sagens forberedelse stilling til en problemstilling om betaling af gebyr i forbindelse med A’s ændring af påstanden.

Responsumudvalget

Responsumudvalget har afgivet udtalelse i flere sager.

Det er op til den, der anmoder om en udtalelse, om udtalelsen ønskes offentliggjort. Da anmoderne ikke har ønsket dette i de sager, som Responsumudvalget har behandlet, er udtalelserne ikke offentliggjort.

Responsumudvalget har i visse af sagerne givet anmoderen medhold.

Sagsbehandlingstiden er aktuelt ca. 1,5 måned i sager, som er behandlet uden besigtigelse af fysiske effekter.

I sager, hvor anmoderen har ønsket besigtigelse af fysiske effekter, er sagsbehandlingstiden ca. 3,5 måneder.

DesignNævnet

Lampe blev anset for beskyttet efter ophavsretsloven, EF-designforordningen og markedsføringsloven, men designerens rettigheder var ikke krænket.

Sag D-1/2022 
Kendelse afsagt af Designnævnet den 29. august 2023

A mod B

En designer, A, udviklede i forbindelse med sin afgangsprøve en lampe i plisseret papir. A fremviste lampen på sociale medier og forskellige messer, ligesom A vandt en pris for lampen. A blev efterfølgende opmærksom på, at B også producerede og markedsførte en lampe i plisseret papir.

A indbragte sagen for Designnævnet og bad nævnet om at tage stilling til, om A’s lampe var beskyttet efter reglerne i ophavsretsloven, EF-designforordningen og markedsføringsloven, og om B’s lampe i så fald krænkede A’s rettigheder.

Nævnet udtalte, at A nød beskyttelse efter reglerne om ophavsret, designret og markedsføringsret, men at B’s lampe ikke krænkede disse rettigheder.