Persondatapolitik

Persondatapolitik for DesignNævnet

Her på siden kan du læse om Designnævnets og Responsumudvalgets politik for håndtering af personoplysninger.

Dataansvarlig

Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk
CVR nr. 42327042
Vesterbrogade 34
1620 København V
61 10 87 30
kontakt@designnaevnet.dk
www.designnaevnet.dk

Indsamling og formål

Designnævnet og Responsumudvalget indsamler og behandler personoplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning inden for deres sagsområder. Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne yde rådgivning i den enkelte sag.

Designnævnet indsamler og behandler personoplysninger for at kunne træffe afgørelser om, hvorvidt arkitektur, design eller kunsthåndværk nyder beskyttelse efter ophavs-, design- eller markedsføringsretten, og om beskyttelsen er krænket i et konkret tilfælde. Responsumudvalget indsamler og behandler personoplysninger for at kunne træffe afgørelser om, hvorvidt arkitektur, design eller kunsthåndværk nyder beskyttelse efter ophavs- eller designretten. 

Designnævnet og Responsumudvalget behandler personoplysningerne med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, litra b eller litra f. Særlige kategorier af personoplysninger behandles dog med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, litra d, litra e og/eller litra f. Når Designnævnet og Responsumudvalget behandler personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Når Designnævnet og Responsumudvalget behandler personoplysninger om personer, der ikke selv har henvendt sig, sker det med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f, og med det formål at varetage interesserne for den part, der har henvendt sig.

Designnævnet og Responsumudvalget videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Designnævnet og Responsumudvalget offentliggør referater af de behandlede sager på www.designnaevnet.dk. I det omfang, det er påkrævet af hensyn til beskyttelse af personoplysninger, anonymiseres referaterne.

Opbevaring

Designnævnet og Responsumudvalget opbevarer normalt personoplysninger i 10 år efter udgangen af det år, hvor de har afsluttet behandlingen af en sag.

Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Klage

Klager over DesignNævnets behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon 3319 3200
dt@datatilsynet.dk

 

 

Opdateret 24. februar 2022