Dokumenter

Som sagkyndig finder du her, de dokumenter du skal bruge i forbindelse med at få udbetalt løn og dækket dine rejseudgifter

Transportudgifter

DesignNævnet afholder alle transportudgifter i forbindelse med DesignNævnets møder.
Der skal anvendes billigste transportform, men kørsel i egen bil kan også godkendes.

Brug disse blanketter:

Lønudbetaling

Blanket under udarbejdelse