Markedsføringsretten

Beskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk i medfør af markedsføringsloven

Hvordan opnås beskyttelse?

Efter markedsføringslovens § 3 skal »Erhvervsdrivende […] udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser«. Det betyder blandt andet, at det kan være forbudt for erhvervsdrivende at markedsføre produktefterligninger, dvs. produkter, der er nærgående efterligninger af andres arkitektur, design og kunsthåndværk.

Det er ikke et krav for at få markedsføringsretlig beskyttelse, at produktet registreres hos en offentlig myndighed el.lign. Produkter kan dog kun beskyttes efter markedsføringsloven, hvis de har særpræg og aktuel kommerciel værdi. Det vil normalt indebære, at produkterne skal kunne fås på det danske marked. Efterligning af produkter, der ikke længere er på markedet, er derimod normalt ikke i strid med god markedsføringsskik.

Det har ingen betydning, om det pågældende produkt også er beskyttet efter ophavs- eller designretten.

Markedsføringslovens § 3 beskytter ikke mod efterligning af rent tekniske produkter eller af produkters tekniske aspekter og indslag.

Det er som tidligere anført en beskyttelsesbetingelse, at produktet har særpræg, og at produktet ikke er rent teknisk karakter. Hvis man fra et produkt nøjes med at efterligne aspekter, der ikke i sig selv er særprægede, eller som i sig selv er rent tekniske, er det ikke en krænkelse. Hvis nogen laver en særpræget klædebøjle, hvor det særprægede ligger i selve bøjlens facon, mens krogen er fuldkommen banal, er der ikke tale om en overtrædelse af markedsføringsloven, såfremt nogen laver en anden bøjle, der har samme krog.

Der skal være en meget høj grad af lighed mellem produkterne og således være sket en nærgående efterligning, før der sker en krænkelse af markedsføringsloven.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om markedsføringsret her:

  • Caroline Heide-Jørgensen, Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret, 2020
  • Palle Bo Madsen, Markedsret, bind 2, 2019