Medlemmer

Hvem står bag DesignNævnet og Responsumudvalget?

 

DesignNævnet og Responsumudvalget drives af Foreningen for Beskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk. Foreningens opgave er at sikre etablering og drift af DesignNævnet og Responsumudvalget og samtidig være garant for, at DesignNævnet og Responsumudvalgets vurderinger holder det højest mulige juridiske og faglige niveau.

Medlemmer af Foreningen for Beskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk 

Dansk Erhverv

Dansk Industri

Danske Kunsthåndværkere & Designere

Design denmark

Forbundet Arkitekter og Designere

Akademikerne v. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)

Dansk Mode og Textil

Danske Arkitektvirksomheder

Teknisk Landsforbund

Foreningens associerede medlemmer

Advokat Johan Løje, Løje-IP

Advokat Jakob Plesner Mathiasen, Gorrissen Federspiel

Advokat Claus Barrett Christiansen, Bech-Bruun

Designer Svend Onø, Onø Design

Designrådet 

RettighedsAlliancen

Foreningens bestyrelse

Advokat Claus Barrett Christiansen

Ædelmetalformgiver, Jens Pedersen, Danske Kunsthåndværkere & Designere

Direktør Arne Ennegaard-Jørgensen, Forbundet Arkitekter og Designere (næstforperson)

Advokat Jakob Plesner Mathiasen

Erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen, Dansk Erhverv

Vicedirektør Kim Haggren, Dansk Industri

Juridisk konsulent Mie Nancy Grouleff, Dansk Industri

Advokat Johan Løje

Formand for UBVA Professor Morten Rosenmeier

Designer Svend Onø (forperson)

Selvstændig konsulent Steinar Valade-Amland, Design denmark

Advokat Camilla Christensen, Dansk Mode & Textil

Chefjurist Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder

Advokat Byrial Rastad Bjørst, Teknisk Landsforbund

Designer Christina Halskov, Designrådet 

Direktør og Advokat Maria Fredenslund, RettighedsAlliancen

DesignNævnets og Responsumudvalgets sammensætning

DesignNævnets Forperson: Landsdommer Lone Kerrn-Jespersen

DesignNævnets Næstforperson: Byretsdommer Marianne Lund Larsen

Juridisk Sekretær: Lise Troelsen

Responsumudvalgets forperson: Professor Jørgen Blomqvist

Responsumudvalgets næstforperson: Professor Thomas Riis 

Sagkyndige eksperter

Sagkyndige eksperter benyttes både i DesignNævnet og Responsumudvalget, alle er udvalgt på baggrund af dokumenteret faglig ekspertise og relevant erfaring.

Mød eksperterne her

Flere udpegninger undervejs.