Designretten

Designretlig beskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk

Hvordan opnås designretlig beskyttelse?

Det er muligt at få designretlig beskyttelse på flere måder.

For det første kan man få et registreret dansk design i henhold til designloven. Loven indebærer, at design, der registreres hos Patent- og Varemærkestyrelsen, kan få beskyttelse i Danmark.

For det andet kan man få et registreret EU-design i henhold til EU’s designforordning. Designet skal da registreres hos EU-myndigheden EUIPO. Beskyttelsen gælder i hele EU.

For det tredje kan man få et ikke-registreret EU-design efter EU’s designforordning. Dette gælder også i hele EU. Beskyttelsen opnås automatisk, såfremt visse betingelser er opfyldt, uden at det er nødvendigt at registrere designet. Til gengæld varer beskyttelsen kun i kort tid.

Det er en generel betingelse for at få designbeskyttelse, at designet har nyhed og individuel karakter. Det, at et design er nyt, vil sige, at det ikke må være identisk med design, som tidligere er gjort offentligt tilgængelige, og at det skal adskille sig herfra på andet end uvæsentlige punkter. At et design har individuel karakter betyder, at det »helhedsindtryk«, designet giver en »informeret bruger«, skal adskille sig fra det helhedsindtryk, som vedkommende får af et design, som tidligere er gjort offentligt tilgængeligt.

Designbeskyttelse giver den, der har beskyttelsen, en eneret til erhvervsmæssig fremstilling og distribution af designet.

Desuden giver beskyttelsen en eneret til erhvervsmæssig fremstilling og brug af design, der minder om det beskyttede design uden at være identisk med det. Betingelsen er, at design nr. 2 giver samme helhedsindtryk som det beskyttede design. Se nærmere designlovens § 9 og designforordningens artikel 10. I forbindelse med registrerede designs er det, i modsætning til hvad der gælder efter ophavsretlige regler, ikke en betingelse for, at der er tale om en krænkelse, at der er foretaget en efterligning. Et designregistreret produkt kan derfor være krænket af et andet produkt, der ligner det, selvom den, der skabte produkt nr. 2, ikke havde oplevet produkt nr. 1. Et ikke-registreret design er dog kun krænket, hvis der er foretaget en efterligning.

Læs mere om designret her

Patent- og Varemærkestyrelsen >

Læs mere om ophavsret i
Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, Immaterialret, 2021, kapitel 5

Få generel rådgivning om designret her

Patent- og Varemærkestyrelsen >

Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) >
Rådgivningen er åben for alle.