Her indbringer du en sag

Herunder finder du skemaer, som skal indsendes sammen med øvrig dokumentation.
Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt og læser skemaet nøje, inden du indsender en sag.

Du skal samle al information og skema i ét PDF-dokument.

DesignNævnet – klageskema

Ønsker du din sag afgjort af DesignNævnet, skal du indgive en klage til DesignNævnet ved at udfylde skemaet herunder.

Skemaet indeholder nærmere vejledning om, hvilke sager DesignNævnet kan behandle.

Gebyr for indgivelse af klage

Det koster et gebyr på 3.750 kr. inkl. moms at indgive en klage til DesignNævnet.
Hvis sagen ikke bliver forligt under forberedelsen af sagen, og DesignNævnet derfor skal træffe afgørelse i sagen, vil det koste et yderligere gebyr på 21.250 kr. inkl. moms.

Det samlede gebyr for afgørelse af en klage ved DesignNævnet vil således være i alt 25.000 kr. inkl. moms.

DesignNævnet kan undtagelsesvis beslutte at opkræve et højere gebyr og vil i et sådant tilfælde altid orientere dig.

Gebyret på 3.750 kr. inkl. moms skal indbetales på reg.nr. 0400 kontonr. 4027946149 samtidig med indgivelse af klageskemaet. DesignNævnet går ikke i gang med at behandle klagen, før gebyret er indbetalt.

Voldgiftssag

Det er muligt at anmode DesignNævnet om at behandle sagen som en voldgiftssag.
Du anmoder også DesignNævnet om dette ved brug af skemaet.

I sager, hvor DesignNævnet skal fungere som voldgiftsret, bestemmer nævnets forperson nævnets vederlag mv.

Hvor stort vederlaget er, vil afhænge af sagens karakter.

Du skal også i disse tilfælde betale gebyret på 3.750 kr. til DesignNævnet.

DesignNævnet – besvarelse af klage

Er du blevet indklaget, har du mulighed for svare på klagen.

Responsumudvalget – sagsskema

Ønsker du en udtalelse fra Responsumudvalget skal du udfylde nedenstående skema.

Det koster et gebyr på 12.500 kr. inklusive moms at anmode Responsumudvalget om en udtalelse.

Gebyret indbetales på reg.nr. 0400 kontonr. 4027946149 samtidig med indgivelse af sagsskema.

Responsumudvalget går ikke i gang med at behandle sagen, før gebyret er indbetalt.

Her indbringer du din sag

Persondatapolitik

6 + 14 =

Konto for indbetaling

Når du indbetaler, skal du oplyse dit fulde navn.

Konto Lån & Spar Bank
Reg.nr. 0400
Kontonr. 4027946149

Få en foreløbig og gratis vejledning her

Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) >
Vejledningen retter sig mod FAODs medlemmer.

Danske Kunsthåndværkere & Designere (DKoD) >
Vejledningen retter sig mod DKoDs medlemmer.

Design denmark >
Vejledningen retter sig mod Design denmarks medlemmer.

Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) >
Vejledningen er åben for alle.

Dansk Industri >
Vejledningen retter sig mod Dansk Industris medlemmer.

Dansk Erhverv >
Vejledningen retter sig mod Dansk Erhvervs medlemmer.

Dansk Mode & Textil >
Vejledningen retter sig mod Dansk Mode & Textils medlemmer.

Danske Arkitektvirksomheder >
Vejledningen retter sig mod Danske Arkitektvirksomheders medlemmer.

Teknisk Landsforbund >
Vejledningen retter sig mod Teknisk Landsforbunds medlemmer.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

DesignNævnet og Responsumudvalget tilstræber en sagsbehandlingstid på højest seks måneder fra en sag indledes, til den er færdigbehandlet. Sagsbehandlingstiden vil dog kunne være længere eller kortere afhængigt af sagens kompleksitet og antallet af øvrige sager til behandling i DesignNævnet og Responsumudvalget.

Har du tekniske problemer med at indsende skemaet?

Du kan kontakte sekretariatet på denne formular.

DesignNævnet og Responsumudvalget giver ikke juridisk rådgivning.
I en kompleks sag, som er svær at overskue, kan du søge rådgivning hos en advokat eller få foreløbig og gratis vejledning hos en af de organisationer, der er angivet ovenfor.

Persondatapolitik

DesignNævnet og Responsumudvalget opbevarer og behandler oplysninger i overensstemmelse med persondataretten, herunder GDPR-forordningen. Se nærmere om DesignNævnet og Responsumudvalgets persondatapolitik her.

Svar på hyppigt stillede spørgsmål

Inden du beslutter, om du vil anmode DesignNævnet eller Responsumudvalget om at behandle din sag, bør du orientere dig om, hvilke regler der gælder på området. Du kan også læse svaret på en række hyppigt stillede spørgsmål her.